(+380 44) 481-45-29
Усі контакти Зробити внесок

Структура Фонду


Фонд розвитку ІМВ наслідує у своїй фінансовій політиці принцип прозорості, що дає можливість інвесторам бути впевненими у їх цільовому використанні. 

Благодійна організація працює за принципом цільового капіталу, який відрізняється від звичайних пожертвувань тим, що він не витрачається відразу, є недоторканим, і являє собою інвестиції, які передаються в довірче управління з метою отримання регулярного довгострокового доходу. Саме доходи витрачаються на статутні цілі некомерційної організації.

Для реалізації даного підходу залучено Компанію з управління активами Dragon Capital, яка є провідною інвестиційною компанією України, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Даною установою зареєстровано венчурний закритий пайовий інвестиційний фонд (далі ПІФ), єдиним інвестором якого є Фонд розвитку. Такий варіант надає найбільш ефективну структуру як з точки зору гнучкості інвестиційної стратегії, так і для контролю за інвестиційним процесом, який здійснюється безпосередньо Наглядовою Радою ПІФу, який призначається Фондом. Дохід від інвестування ПІФ виплачує Фонду у вигляді дивідендів, що також затверджується Наглядовою Радою ПІФу.

Такий підхід є унікальним і новітнім для благодійного сектору в Україні, тому що має на меті не просте витрачання коштів, а збір пожертвувань з метою інвестування, і вже фінансування благодійних програм фонду за рахунок доходу, отриманого від цього інвестування. Даний підхід дозволяє постійно нарощувати активи благодійного фонду, що, з одного боку, розширює фінансові можливості фонду, а, з іншого боку, ефективно захищає його від можливого «проїдання» коштів в ситуації непередбачених пауз у зборі пожертвувань.

Засновники:

Копіка Валерій Володимирович, директор Інституту міжнародних відносин Київського 
      національного університету імені Тараса Шевченка,                доктор політичних наук, професор
Цвєтков Олександр Глібович, надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, 
                              доктор історичних наук
Мазуренко Валентина Петрівна, професор кафедри Міжнародного бізнесу Інституту 
      міжнародних відносин Київського національного                       університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
      економічних наук

Наглядова рада:

Чечелашвілі Валері,  генеральний секретар Організації за демократію та        економічний розвиток -  ГУАМ, кандидат економічних 
      наук
Буряк Гліб Сергійович, випускник кафедри  міжнародного бізнесу ІМВ,        кандидат економічних наук
Горбаль Василь Михайлович, випускник кафедри Міжнародних економічних відносин                                                                          ІМВ, заслужений економіст України, кандидат юридичних                                                                        наук
Правління:

Мазуренко Валентина Петрівна,  Голова Правління, професор кафедри Міжнародного                                                                                бізнесу Інституту 
      міжнародних відносин Київського національного                        університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
      економічних наук
Радченко Сергій Юрійович,       член Правління, радник з питань розвитку, випускник                                                                            ІМВ
Головко Анна Ярославівна,  член Правління, радник з питань зовнішніх комунікацій                                                                          та маркетингу, випускниця ІМВ, м.н.с. НДЧ ІМВ,                                                                                      кандидат економічних наук
Крикун Вікторія Андріївна,        член Правління, виконавчий директор, доцент кафедри                                                                          Міжнародного бізнесу ІМВ, кандидат економічних                                                                                    наук